គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

    ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រើនរំលឹកបន្ថែមពីការអនុវត្តវិធានការបង្ការការឆ្លងនូវវីរុសកូវីដ១៩នៅតាមកន្លែងប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗ

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០​ |
    ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រើនរំលឹកបន្ថែមពីការអនុវត្តវិធានការបង្ការការឆ្លងនូវវីរុសកូវីដ១៩នៅតាមកន្លែងប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗ ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រើនរំលឹកបន្ថែមពីការអនុវត្តវិធានការបង្ការការឆ្លងនូវវីរុសកូវីដ១៩នៅតាមកន្លែងប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗ

    អត្ថបទទាក់ទង