គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

    ក្រសួងសុខាភិបាល ស្នើឲ្យពលរដ្ឋដែលបានទៅហាង Zendo (ផ្លូវត្រសក់ផ្អែម) និង Pedro (ផ្លូវព្រះសីហនុ) ធ្វើចត្តាឡីស័កនៅសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញ

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០​ |
    ក្រសួងសុខាភិបាល ស្នើឲ្យពលរដ្ឋដែលបានទៅហាង Zendo (ផ្លូវត្រសក់ផ្អែម) និង Pedro (ផ្លូវព្រះសីហនុ) ធ្វើចត្តាឡីស័កនៅសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញ ក្រសួងសុខាភិបាល ស្នើឲ្យពលរដ្ឋដែលបានទៅហាង Zendo (ផ្លូវត្រសក់ផ្អែម) និង Pedro (ផ្លូវព្រះសីហនុ) ធ្វើចត្តាឡីស័កនៅសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញ

    ភ្នំពេញ ៖ បន្ទាប់ពីរកឃើញអ្នកដែលបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ សុទ្ធតែធ្លាប់ទៅហាងលក់ទំនិញ Zando ផ្លូវត្រសក់ផ្អែម និងPEDRO ផ្លូវព្រះសីហនុ ក្រសួងសុខាភិបាលស្នើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទៅហាងទំនិញទាំងពីរនេះចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ សូមអញ្ជើញរួសរាន់មកធ្វើចត្តាឡីស័កនៅសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញ ដោយរាល់ការចំណាយទាំងអស់ជាបន្ទុករបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

    អត្ថបទទាក់ទង