គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

    សារសំឡេងពិសេសបន្ទាន់របស់សម្តេចតេជោ ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកូវីដ-១៩ និងការដាក់ចេញបទបញ្ជាមួយចំនួន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាននៃជំងឺកូវីដ-១៩ ពីប្រទេសថៃ ចូលមកកម្ពុជា

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០​ |
    សារសំឡេងពិសេសបន្ទាន់របស់សម្តេចតេជោ ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកូវីដ-១៩ និងការដាក់ចេញបទបញ្ជាមួយចំនួន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាននៃជំងឺកូវីដ-១៩ ពីប្រទេសថៃ ចូលមកកម្ពុជា សារសំឡេងពិសេសបន្ទាន់របស់សម្តេចតេជោ ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកូវីដ-១៩ និងការដាក់ចេញបទបញ្ជាមួយចំនួន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាននៃជំងឺកូវីដ-១៩ ពីប្រទេសថៃ ចូលមកកម្ពុជា

    សារសំឡេងពិសេស បន្ទាន់របស់សម្តេចតេជោ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកូវីដ-១៩ និងការដាក់ចេញបទបញ្ជាមួយចំនួន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាននៃជំងឺកូវីដ-១៩ ពីប្រទេសថៃ ចូលមកក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

    អត្ថបទទាក់ទង