គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

    ក្រសួងធនធានទឹក៖ កម្ពុជាបន្តទទួលរងឥទ្ធិពលជ្រលសម្ពាធខ្ពស់ និងខ្យល់មូសុងឦសាន បណ្ដាលឲ្យអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ តំបន់ខ្លះមានភ្លៀងធ្លាក់

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១​ |
    ក្រសួងធនធានទឹក៖ កម្ពុជាបន្តទទួលរងឥទ្ធិពលជ្រលសម្ពាធខ្ពស់ និងខ្យល់មូសុងឦសាន បណ្ដាលឲ្យអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ តំបន់ខ្លះមានភ្លៀងធ្លាក់ ក្រសួងធនធានទឹក៖ កម្ពុជាបន្តទទួលរងឥទ្ធិពលជ្រលសម្ពាធខ្ពស់ និងខ្យល់មូសុងឦសាន បណ្ដាលឲ្យអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ តំបន់ខ្លះមានភ្លៀងធ្លាក់

    ភ្នុំពេញ​៖ នៅថ្ងៃទី១៩ មករានេះ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមប្រកាសថា ប្រទេសកម្ពុជា កំពុងទទួលរងឥទ្ធិពលជ្រលងសម្ពាធខ្ពស់ និងខ្យល់មូសុងឦសានចុះខ្សោយ ហើយនៅចន្លោះថ្ងៃទី២៣-២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ តំបន់ខ្លះនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតមធ្យម ហើយអាកាសធាតុ នឹងបន្តចុះត្រជាក់។

    អត្ថបទទាក់ទង