គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

  ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសឲ្យពង្រឹងការអនុវត្តន៍វិធានការការពារការចម្លងជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេង និងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍

  ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១​ |
  ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសឲ្យពង្រឹងការអនុវត្តន៍វិធានការការពារការចម្លងជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេង និងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសឲ្យពង្រឹងការអនុវត្តន៍វិធានការការពារការចម្លងជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេង និងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍

  ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលបន្តប្រកាសឱ្យមានការពង្រឹងការអនុវត្តន៍វិធានការការពារការចម្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងៗ និងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដោយតម្រូវគោរពតាមការណែនាំ និងវិធានការក្រសួងសុខាភិបាល និងរៀបចំតុទទួលទានអាហារត្រឹមមួយតុ៥នាក់ ដែលទម្លាប់ពីមុនអង្គុយ១០នាក់។

  ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖

  អត្ថបទទាក់ទង