គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

    ក្រសួងទេសចរណ៍ណែនាំ៥ចំណុច​ ដល់មន្ទីរទេសចរណ៍រាជធានី-ខេត្ត ឲ្យអនុវត្តដើម្បីពង្រឹងគុណភាពផលិតផលទេសចរណ៍ ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិន​

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១​ |
    ក្រសួងទេសចរណ៍ណែនាំ៥ចំណុច​ ដល់មន្ទីរទេសចរណ៍រាជធានី-ខេត្ត ឲ្យអនុវត្តដើម្បីពង្រឹងគុណភាពផលិតផលទេសចរណ៍ ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិន​ ក្រសួងទេសចរណ៍ណែនាំ៥ចំណុច​ ដល់មន្ទីរទេសចរណ៍រាជធានី-ខេត្ត ឲ្យអនុវត្តដើម្បីពង្រឹងគុណភាពផលិតផលទេសចរណ៍ ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិន​

    ដើម្បីពង្រឹងគុណភាពផលិតផលទេសចរណ៍ ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីប្រជាជនចិន និង​វៀតណាម​ និង​ដើម្បីចូលរួម​ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ក្រសួងទេសចរណ៍បានធ្វើការណែនាំដល់មន្ទីរទេសចរណ៍រាជធានី-ខេត្ត​ ចំនួន​ ៥ចំណុច៖

    អត្ថបទទាក់ទង