គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

  សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ី-អឺរ៉ុបលើកទី១៣ ស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ ត្រូវបានអនុម័ត

  ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០​ |
  សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ី-អឺរ៉ុបលើកទី១៣ ស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ ត្រូវបានអនុម័ត សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ី-អឺរ៉ុបលើកទី១៣ ស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ ត្រូវបានអនុម័ត

  សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន​របស់​ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ​រៀបចំ​កិច្ច​ប្រជុំ​កំពូល​អាស៊ី-អឺរ៉ុប​លើកទី​១៣

   

  អត្ថបទទាក់ទង