គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

    អគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប (UN) ផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន​ ចំពោះការ​សម្រួល​ដល់ការហោះហើរ​ក្រុមការងារមនុស្សធម៌ គ្រូពេទ្យ និងសម្ភារបរិក្ខា​ផ្សេងៗ​ចូលទៅប្រទេសមួយចំនួន ដើម្បីជួយជនងាយរងគ្រោះបំផុត ក្នុងវិបត្តិកូវីដ១៩

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០​ |
    អគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប (UN) ផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន​ ចំពោះការ​សម្រួល​ដល់ការហោះហើរ​ក្រុមការងារមនុស្សធម៌ គ្រូពេទ្យ និងសម្ភារបរិក្ខា​ផ្សេងៗ​ចូលទៅប្រទេសមួយចំនួន ដើម្បីជួយជនងាយរងគ្រោះបំផុត ក្នុងវិបត្តិកូវីដ១៩ អគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប (UN) ផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន​ ចំពោះការ​សម្រួល​ដល់ការហោះហើរ​ក្រុមការងារមនុស្សធម៌ គ្រូពេទ្យ និងសម្ភារបរិក្ខា​ផ្សេងៗ​ចូលទៅប្រទេសមួយចំនួន ដើម្បីជួយជនងាយរងគ្រោះបំផុត ក្នុងវិបត្តិកូវីដ១៩

    អគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប (UN) ផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន​ ចំពោះការ​សម្រួល​ដល់ការហោះហើរ​ក្រុមការងារមនុស្សធម៌ គ្រូពេទ្យ និងសម្ភារបរិក្ខា​ផ្សេងៗ​ចូលទៅប្រទេសមួយចំនួន ដើម្បីជួយជនងាយរងគ្រោះបំផុត ក្នុងវិបត្តិកូវីដ១៩

    អត្ថបទទាក់ទង