គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

    សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធនឹងនាវាដឹកប្រេង MT Strovolos និងប្រេងឆៅរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១​ |
    សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធនឹងនាវាដឹកប្រេង MT Strovolos និងប្រេងឆៅរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធនឹងនាវាដឹកប្រេង MT Strovolos និងប្រេងឆៅរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

    ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល នៅថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ បាន​ចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធនឹងនាវាដឹកប្រេង MT Strovolos និងប្រេងឆៅរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

    ពាក្យគន្លឹះទាក់ទង