គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

  គ.ជ.ប បង្ហាញ​លទ្ធផល​ផ្លូវ​ការ​ នៃ​ការពិនិត្យ​បញ្ជីឈ្មោះ និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០២០

  ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០​ |
  គ.ជ.ប បង្ហាញ​លទ្ធផល​ផ្លូវ​ការ​ នៃ​ការពិនិត្យ​បញ្ជីឈ្មោះ និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០២០ គ.ជ.ប បង្ហាញ​លទ្ធផល​ផ្លូវ​ការ​ នៃ​ការពិនិត្យ​បញ្ជីឈ្មោះ និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០២០

  ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី​៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២០​នេះ គណៈ​កម្មាធិការជាតិ​រៀបចំការបោះឆ្នោត​ ហៅកាត់ថា​ គ.ជ.ប បាន​បញ្ចេញតារាង​លទ្ធផល​ផ្លូវ​ការ​ នៃ​ការ​ពិនិត្យ​ និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ឆ្នាំ​២០២០ ដោយក្នុ​ងនោះ​បង្ហាញថា​ ឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ដំបូង​ឆ្នាំ​២០២០​ មាន​ជាង​ ៩លាននាក់​។

  យោងតាម​តារាងលទ្ធផលនេះ​បាន​ឲ្យដឹង​ថា​ ចំនួនឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៩ មានចំនួន ៨,៦២៩,៣៥៧ នាក់ អ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ២០២០ មានចំនួន ២៦៨,៦១១ នាក់ ស្មើនឹង ៨៩.៤២% លើផែនការ ចំនួនការិយាល័យបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០ មានចំនួន ២៣,៤២៥ការិយាល័យ ចំនួនឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងឆ្នាំ២០២០ មានចំនួន ៨,៨៣១,៩៨៨ននាក់ ស្មើនឹង ៨៥.០៦% លើចំនួនប្រជាពលរដ្ឋអាយុ ១៨ឆ្នាំឡើង ក្នុងចំនួនឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងឆ្នាំ២០២០ មានស្ត្រី ៤,៧១២,៧៣៤ នាក់។

  ជាមួយគ្នា​នេះដែរ គ.ជ.ប ក៏បាន​បង្ហាញផងដែរ​​ នូវ​ចំនួន​អ្នក​សង្កេត​ការណ៍ជាតិ​ នៃ​សមាគម ឬអង្គការ​មិនមែន​រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមាន​ជាង ២ពាន់​នាក់​ បាន​ចូលរួម​​សង្កេតការ​ណ៍​ក្នុង​ដំណើរ​ការ​ពិនិត្យ​បញ្ជីឈ្មោះ និង​ការចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ឆ្នាំ​២០២០៕

  អត្ថបទទាក់ទង