គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព
    គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត(គ.ជ.ប) មានផែនការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ២០២០ ចំនួន ៣០០.៣៩០នាក់

    គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត(គ.ជ.ប) មានផែនការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ២០២០ ចំនួន ៣០០.៣៩០នាក់

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០​ |

    ភ្នំពេញ៖ សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំ២០២០ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) មានផែនការចុះឈ្មោះ អ្នកបោះឆ្នោតថ្មីចំនួន ៣០០.៣៩០ (បីរយពាន់ បីរយកៅសិប) នាក់ និងលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតមានចំនួន ១២៣.២៥១ (មួយរយម្ភៃបីពាន់ ពីររយហាសិបមួយ) នាក់។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៍មានរបស់ គ.ជ.ប នៅថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។