គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

  គ.ជ.ប ជូនដំណឹងពីការដាក់ និងទទួលពាក្យសុំចុះ​ឈ្មោះ​អ្នក​សារព័ត៌មាន​ជាតិ-អន្តរជាតិ សម្រាប់​ការ​ពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ និង​ការ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២

  ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២​ |
  គ.ជ.ប ជូនដំណឹងពីការដាក់ និងទទួលពាក្យសុំចុះ​ឈ្មោះ​អ្នក​សារព័ត៌មាន​ជាតិ-អន្តរជាតិ សម្រាប់​ការ​ពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ និង​ការ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២ គ.ជ.ប ជូនដំណឹងពីការដាក់ និងទទួលពាក្យសុំចុះ​ឈ្មោះ​អ្នក​សារព័ត៌មាន​ជាតិ-អន្តរជាតិ សម្រាប់​ការ​ពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ និង​ការ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២

  ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២នេះ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ​ទាំងអស់​ឱ្យបានជ្រាបថា ការយកព័ត៌មានអំពីដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២ អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវ​មាន​ប័ណ្ណ​សម្គាល់​ខ្លួន​ជា​អ្នក​សារព័ត៌មាន​ដែល​ចេញ​ដោយ គ.ជ.ប។

  ដើម្បីទទួលបានប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួន អ្នកសារព័ត៌មាន​ត្រូវ​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​ចុះ​ឈ្មោះជា​អ្នក​សារព័ត៌​មាន​ដែល​ផ្តល់​ជូន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ពី គ.ជ.ប។

  ការបរិច្ឆេទនៃការចែកពាក្យ និងទទួលពាក្យ៖

  • អ្នកសារព័ត៌មានជាតិ៖ ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ រហូតដល់ថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣
  • អ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖ ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣

  ពាក្យគន្លឹះទាក់ទង
  អត្ថបទទាក់ទង