គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

  គ.ជ.ប ចែកលិខិតជាង ៧លាន​សន្លឹក​ ដល់​អ្នក​មា​ន​ឈ្មោះក្នុ​ង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ផ្លូវ​ការ​ឆ្នាំ​២០១៩​ សម្រាប់​បម្រើ​ឱ្យការ​ពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ ​និង​ការ​ចុះឈ្មោះបោះ​ឆ្នោត​​ឆ្នាំ២០២០

  ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០​ |
  គ.ជ.ប ចែកលិខិតជាង ៧លាន​សន្លឹក​ ដល់​អ្នក​មា​ន​ឈ្មោះក្នុ​ង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ផ្លូវ​ការ​ឆ្នាំ​២០១៩​ សម្រាប់​បម្រើ​ឱ្យការ​ពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ ​និង​ការ​ចុះឈ្មោះបោះ​ឆ្នោត​​ឆ្នាំ២០២០ គ.ជ.ប ចែកលិខិតជាង ៧លាន​សន្លឹក​ ដល់​អ្នក​មា​ន​ឈ្មោះក្នុ​ង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ផ្លូវ​ការ​ឆ្នាំ​២០១៩​ សម្រាប់​បម្រើ​ឱ្យការ​ពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ ​និង​ការ​ចុះឈ្មោះបោះ​ឆ្នោត​​ឆ្នាំ២០២០

  ភ្នំពេញ៖ គណៈកម្មាធិការ​ជាតិរៀប​ចំ​ការ​បោះឆ្នោត ​(គ.ជ.ប) ​បាន​ចែក​លិខិត​អញ្ជើញ​ជាង ៧​លាន​សន្លឹក​ ទៅ​ដល់​អ្នក​មាន​ឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ផ្លូវ​ការ ​ឆ្នាំ​២០១៩​ សម្រាប់​បម្រើ​ឱ្យ​ការ​ពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ ​និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះបោះឆ្នោត ​ឆ្នាំ​២០២០​។

  បើតាម​តារាង​បូក​សរុប​លទ្ធ​ផល​របស់​គ.ជ.ប បាន​ឲ្យដឹង​ថា សរុប​ចំនួន​លិខិត​អញ្ជើញ​អ្នក​មាន​ឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ផ្លូវ​ការ​ ឆ្នាំ២០១៩ សម្រាប់បម្រើ​ឱ្យ​ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ​ឆ្នាំ២០២០ ទាំង២៥​ រាជធានី-ខេត្ត ​មាន​ចំនួន ៧ ៦២៣ ៣២៥សន្លឹក។

  សូមជម្រាបជូន​ថា​ លទ្ធផល​បណ្តោះ​អាសន្ន​ នៃការ​ពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះបោះ​ឆ្នោត​ឆ្នាំ​២០២០​ ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​រ​យៈ​ពេល​ ១៩​ថ្ងៃ​ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ដល់​ថ្ងៃទី​១៩​ ខែ​តុលា ​ឆ្នាំ​២០២០ ហើយ​ត្រូវ​បាន​បិទ​បញ្ចប់​នៅថ្ងៃទី​១៩តុលា​​៖

  • ​អ្នក​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោ​ត​ថ្មី ​មាន​ចំនួន ​២៦៨ ៥៥៣​នាក់​ ស្មើ​នឹង​ ៨៩.៤០% បើ​ធៀប​ទៅនឹង​ផែនការ​អ្នកចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ថ្មី មាន​ចំនួន​ ៣០០ ៣៩០នាក់។​
  • អ្នក​ដែល​នឹង​ត្រូវ​លុប​ឈ្មោះ​ចេញ​ពី​បញ្ជីបោះ​ឆ្នោ​ត ​មាន​ចំនួន​សរុប​ ១៥២.០០៤​នាក់​
  • អ្នក​កែ​តម្រូវ​ទិន្នន័យ​សរុប​មាន​ចំនួន​ ៩២ ៨២២​នាក់​។
  • អ្នក​ដែ​ល​បានផ្ទេរ​ទី​លំនៅ​ចូល​ក្នុង​ឃុំ ​សង្កាត់​ថ្មី ​សរុប​មាន​ចំនួន ​៨៨ ​៨៤៦​នាក់ ។

  សរុប​អ្នក​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត ​ឆ្នាំ២០២០ ​ដែល​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្ន​ភាពរួ​ច ​មាន​ចំនួន ៨ ៨៣៤ ៧៥២​នាក់​។

  លទ្ធ​ផល​នេះ​ គឺ​ជា​លទ្ធផល​បណ្តោះ​អាសន្ន​ចុង​ក្រោយ ​ដែល​ក្រុម​ចុះឈ្មោះបោះ​ឆ្នោត​ទាំង ១ ៦៤៦​ បាន​បញ្ជូន​ទិន្នន័យម​ក​ពី​បណ្តាឃុំ ស​ង្កាត់​ទូទាំ​ងប្រទេស៕

  ពាក្យគន្លឹះទាក់ទង
  អត្ថបទទាក់ទង