គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

  លទ្ធផល​នៃទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស កំមិនវ៉ែល និង​អភិវឌ្ឍ នៃចក្រភពអង់គ្លេស នៅកម្ពុជា

  ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១​ |
  លទ្ធផល​នៃទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស កំមិនវ៉ែល និង​អភិវឌ្ឍ នៃចក្រភពអង់គ្លេស នៅកម្ពុជា លទ្ធផល​នៃទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស កំមិនវ៉ែល និង​អភិវឌ្ឍ នៃចក្រភពអង់គ្លេស នៅកម្ពុជា

  សេចក្ដីប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្ដីពីលទ្ធផល​នៃទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ឯកឧត្ដម​ ដូមីនិក រ៉ាអាប់ (Dominic Raab)រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស កំមិនវ៉ែល និង​អភិវឌ្ឍ នៃចក្រភពអង់គ្លេស នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

   

  ពាក្យគន្លឹះទាក់ទង
  អត្ថបទទាក់ទង